Boekhoudkundige termen en concepten: een begrippenlijst voor ondernemers

boekhouders informatie

Vergelijk 4 boekhouders in uw regio en bespaar tot 40% in slechts 2 minuten tijd!

 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Bespaar tot 40%
Gratis boekhouders vergelijken

De Wereld van Balans en Resultatenrekening: Boekhoudkundige Basisprincipes

Boekhouden kan voelen als het ontcijferen van een complexe, financiële code. Maar vrees niet, de code is te kraken. In dit segment gaan we het hebben over de balans en resultatenrekening, twee essentiële financiële rapporten die elke ondernemer zou moeten begrijpen.

Debiteuren en crediteuren zijn termen die verwijzen naar de mensen die u geld verschuldigd zijn en de mensen aan wie u geld verschuldigd bent

Activa, Passiva en Eigen Vermogen: De Bouwstenen van uw Bedrijf

Activa, passiva en eigen vermogen zijn de ruggengraat van uw bedrijfsbalans. Activa zijn alles wat uw bedrijf bezit, passiva zijn de schulden die het bedrijf heeft en eigen vermogen is het verschil tussen de twee. Samen vormen ze de basis van een sterke financiële gezondheid.

Debiteuren en Crediteuren: Het Geld dat Rondgaat

Debiteuren en crediteuren zijn termen die verwijzen naar de mensen die u geld verschuldigd zijn en de mensen aan wie u geld verschuldigd bent. Ze vormen een essentieel onderdeel van uw cashflow en zijn dus cruciaal voor de liquiditeit van uw bedrijf.

Afschrijvingen en Voorzieningen: Voorbereid zijn op de Toekomst

Afschrijvingen en voorzieningen zijn boekhoudkundige concepten die u helpen om te gaan met toekomstige kosten. Afschrijvingen spreiden de kosten van een bezit uit over de gebruiksduur, terwijl voorzieningen reserveringen zijn voor verwachte toekomstige uitgaven.

Kosten, Opbrengsten en Winst: Het Hart van uw Onderneming

Kosten, opbrengsten en winst zijn de drie elementen die de gezondheid van uw bedrijf bepalen. Kosten zijn alles wat uw bedrijf uitgeeft om te opereren, opbrengsten zijn het geld dat het bedrijf verdient en winst is het uiteindelijke resultaat na aftrek van de kosten van de opbrengsten.

Liquiditeit, Solvabiliteit en Rentabiliteit: De Maatstaven van uw Bedrijfsprestaties

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit zijn indicatoren die de financiële gezondheid en levensvatbaarheid van uw bedrijf meten. Liquiditeit verwijst naar het vermogen van uw bedrijf om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit is het vermogen om aan lange termijn verplichtingen te voldoen. Rentabiliteit gaat over de winstgevendheid van uw bedrijf.

Woordenlijst van Boekhoudkundige Termen voor Ondernemers

 • Activa: Dit zijn de middelen die een bedrijf in bezit heeft en die in de toekomst economische voordelen kunnen opleveren.
 • Passiva: Dit zijn de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft ten opzichte van externe partijen.
 • Eigen Vermogen: Dit is het verschil tussen de activa en passiva. Het vertegenwoordigt de investering van de eigenaars in het bedrijf.
 • Debiteuren: Dit zijn de klanten of andere partijen die een bedrijf nog geld verschuldigd zijn.
 • Crediteuren: Dit zijn de leveranciers of andere partijen aan wie een bedrijf nog geld verschuldigd is.
 • Afschrijvingen: Dit is het proces van het verdelen van de kosten van een actief over de gebruiksduur.
 • Voorzieningen: Dit zijn bedragen die gereserveerd zijn voor toekomstige uitgaven die waarschijnlijk zullen plaatsvinden.
 • Kosten: Dit zijn de uitgaven die een bedrijf maakt om zijn activiteiten uit te voeren.
 • Opbrengsten: Dit zijn de inkomsten die een bedrijf ontvangt uit zijn activiteiten.
 • Winst: Dit is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Het is het bedrag dat een bedrijf overhoudt na het betalen van alle kosten.
 • Liquiditeit: Dit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen.
 • Solvabiliteit: Dit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen.
 • Rentabiliteit: Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf.

Afschrijvingen en voorzieningen zijn boekhoudkundige concepten die u helpen om te gaan met toekomstige kosten

Vergelijk prijzen van boekhouders in uw regio en bespaar tot 40%!

 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Bespaar tot 40%